Haberler

PANDEMİ NEDENİYLE EK SÜRE TALEP ETME HAKKI

Yükseköğretim Kurulunca Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilecek. Verilen ek süreler, azami süreden sayılmayacak.

Enstitümüzce 22 Şubat 2021-26 Şubat 2021 tarihleri arasında talepler işleme alınacaktır. Talepler sosbilens@siirt.edu.tr adresine yapılacaktır. Talepler yukarıda belirtilen tarihler arasında yapılması gerekmektedir. Bu tarihler dışında yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır. 

Örnek Metin: (örnek metin e-mail olarak yazılacaktır.)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Enstitümüz ..... Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans/Doktora Öğrencisiyim. Yükseköğretim Kurulunca Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerince bir dönem ek süre verilmesi hususunda;
Gereğini arz ederim. 22.02.2021
Adı ve Soyadı 
BETÜL YILDIZ (0484) 212-1111 / 3453
Sosyal Bilimler Enstitüsü
17.12.2020