Etkinlikler

Genel Bilgi

Sevgili Öğrenciler,

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü hem ulusal hem uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yaparak lider bir Enstitü olma hedefiyle yola çıkan bir enstitüdür. Sürekli gelişme hedefiyle bilimsel ahlakı esas alan, toplumsal fayda yaratmaya öncelik veren Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bu vizyon doğrultusunda yerel, bölgesel ve evrensel düzeyde paydaşlarla bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik sosyal projeler ve eğitim projeleri oluşturmayı amaçlamaktadır.

Sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinde lisansüstü seviyede araştırmalar yaparak sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, olaylara eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşan, disiplinler arası çalışmaya önem veren, analitik düşünme becerisi gelişmiş,  girişimci, dil ve zihinsel berecileri üst düzeyde nitelikli insan gücünü Ülkemize kazandırmayı hedefleyen bir kurum olan Enstitümüz bu gayede çalışmalarını hızla sürdürmektedir.  

                                                                                                                                                                                       Prof. Dr. Şahap BULAK

Enstitü Müdürü

NEJDET ŞAHİN
Güncelleme : 30.11.2023 14:32:17