Haberler

Tez Aşaması Formları

Yüksek Lisans Tez Aşaması Formları

1) Tez Öneri Formu için tıklayınız

2) Tez Jürisi Formu için tıklayınız

3) Tez Savunma Tutanağı için tıklayınız

4) Tez Teslim Tutanağı için tıklayınız

5) Tez Beyan Formu (ek-4) için tıklayınız

6) Tez Kabul Tutanağı (ek-5) için tıklayınız

7) Tez Kabul Tutanağı (ek-5 Düzeltme Alanlar) için tıklayınız

8) Tezin Savunabileceğine ilişkin Form için tıklayınız

9) Tez Adı Değiştirme Formu için tıklayınız

10) Tez Adı Değiştirme Formu (jüri tarafından)  için tıklayınız

11) İntihal Raporu Kabul Tutanağı için tıklayınız

12) Tezsiz Yüksek Lisans Değerlendirme Formu için tıklayınız

13) Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu için tıklayınız

14) Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Konu Değiştirme Formu için tıklayınız


Doktora Tez Aşaması Formları

1-TİK Sonuç Formu için Tıklayınız

2-Danışman Tercih Formu için Tıklayınız

3-Tez Adı Değiştirme Formu için Tıklayınız

4-Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu için Tıklayınız

5-Tez Jürisi Belirleme Formu için Tıklayınız

6-Doktora Yazılı Yeterlik Jüri Öneri Formu için Tıklayınız

7-Yeterlilik Sınav Sonuç Formu için Tıklayınız

8-Tez Öneri Formu için Tıklayınız

9-Tez Adı Değiştirme Formu (Jüri Tarafından) için Tıklayınız

BETÜL YILDIZ
Güncelleme : 03.02.2020 10:12:03