Haberler & Etkinlikler

Tez Aşaması Formları

Yüksek Lisans Tez Aşaması Formları

1) Tez Öneri Formu için tıklayınız

2) Tez Jürisi Formu için tıklayınız

3) Tez Savunma Tutanağı için tıklayınız

4) Tez Teslim Tutanağı için tıklayınız

5) Tez Beyan Formu (ek-4) için tıklayınız

6) Tez Kabul Tutanağı (ek-5) için tıklayınız

7) Tezin Savunabileceğine ilişkin Form için tıklayınız

8) Tez Adı Değiştirme Formu için tıklayınız

9) Tez Adı Değiştirme Formu (jüri tarafından)  için tıklayınız

10) İntihal Raporu Kabul Tutanağı için tıklayınız

11) Tezsiz Yüksek Lisans Değerlendirme Formu için tıklayınız

12) Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu için tıklayınız

13) Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Konu Değiştirme Formu için tıklayınız


Doktora Tez Aşaması Formları


BETÜL YILDIZ
Güncelleme : 25.09.2019 14:34:08