Tez Aşaması Formları

1) Tez Öneri Formu için tıklayınız

2) Tez Jürisi Formu için tıklayınız

3) Tez Savunma Tutanağı için tıklayınız

4) Tez Teslim Tutanağı için tıklayınız

5) Tez Beyan Formu (ek-4) için tıklayınız

6) Tez Kabul Tutanağı (ek-5) için tıklayınız

7) Tezin Savunabileceğine ilişkin Form için tıklayınız

8) Tez Adı Değiştirme Formu için tıklayınız

9) Tezsiz Yüksek Lisans Değerlendirme Formu için tıklayınız

10) Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu için tıklayınız

11) Katılımcı Formu için tıklayınız

BETÜL YILDIZ
Güncelleme : 03.08.2016 14:53:49