Haberler & Etkinlikler

7143 Sayılı Af Duyurusu hk.

8.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78 nci madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihine kadar başvuru yapılacaktır. 

İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi. 

2) Adli Sicil Kaydı  ( e-devlet üzerinden alınabilir )

3)  Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.  

4) Askerlik Durum Belgesi  ( e-devlet üzerinden alınabilir )

5) 1 adet Kimlik Fotokopisi


Üniversiteye Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayanlardan İstenecek Belgeler.

1) Başvuru Dilekçesi. 

2) Lisans Diploması.

3) Transkıript Belgesi 

4) Adli Sicil Kaydı  ( e-devlet üzerinden alınabilir )
5) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.                                                                        

6) 1 adet Kimlik Fotokopisi

7) Askerlik Durum Belgesi  ( e-devlet üzerinden alınabilir )


 Not: Diploma ve Transkıript belgeleri asıl veya noter onaylı olacak. Enstitümüzce fotokopileri verilen belgelerin aslı gibidir yapılarak iade edilecektir.

BETÜL YILDIZ (0484) 212-1111 / 3453
Sosyal Bilimler Enstitüsü
19.6.2018