Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

YASEMİN

ÖZKOYUNCU -Ortaöğretim 10. sınıf Öğrencilerinin Fiil ve Fiilimsiler Konusunu Öğrenmede Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi.

FARUK

DOĞAN -Türkçe Dersi 6-7 ve 8. Sınıflar Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Söz Varlığını Öğretme Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma.

HAMZA

YAŞAR -Süreyya Berfe'nin "Ufkun Dışında" Adlı Şiir Kitabının Türkçe Öğretim Programındaki "Duygular" Ana Teması Açısından İncelenmesi.

ZEYNEL ABİDİN

DEMİR -Ortaöğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi -Siirt Örneği.

 

BETÜL YILDIZ
Güncelleme : 25.05.2017 13:53:58