Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

YUSUF

GÜZEL    - Sezai Karakoç'un Düşünce Eserlerinde Değerler

HÜSAMETTİN

HOCAOĞLU - Necip Fazıl Kısakürek'in Çile Adlı Eserinin Türkçe Eğitimi ve Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi.

ADNAN

TOPRAK - Aytül Akal'ın "Masal Masal" Adlı Eserinde Geçen Masalların Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

MALİK

KAÇAR- Yaşar Kemal'in "Sarı Sıcak" Adlı Eserinin Kelime Grupları Yönünden İncelenmesi ve Türkçe Eğitimine Katkısı Yönünden Değerlendirilmesi.

ZEKİ

TOKAR- Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlettiği Değerler Açısından İncelenmesi.

YUSUF ONUR

BATĞI- Mevlana'nın Mesnevi İsimli Eserinin Değerler Eğitimi ve Türkçe Eğitimi Açısından İncelenmesi.

HASAN BASRİ

TURHAN- Türk Yapımı Animasyon Filmlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

ERHAN

KILIÇASLAN- Naki TEZEL'in Türkçe Masalları Adlı Kitabındaki Temel Değerlerin Türkçe Eğitimine Katkısı

BİLAL

TEKİN- Türkçe Öğretiminde Zihin Haritaları ve Kavram Karikatürlerinin Birlikte Kullanımının Küçük Gruplarda Etkisi

VAHAC

MİRZAOĞLU- Ortaokul 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Çocuk Edebiyatı İlkeleri Yönüyle Değerlendirilmesi

CİHAN

CAYHAN- Ortaokul Öğrencilerinin Wattpad Uygulaması Kullanımı ile Okuma ve Yazma Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Naif

KARDAŞ- Drama Yönteminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Konuşma Becerisine ve Türkçe Konuşma Kaygılarına Etkisi

BETÜL YILDIZ
Güncelleme : 09.06.2017 11:12:29