Türk Dili Ve Edebiyatı

Ferdi

ÖZAVCI -Şiir Mecmuası : İnceleme-Metin (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Demirbaş No : I00201123

Derya

BİÇER -Ece AYHAN'ın Şiirlerinde Üslup

Yunus

NASIR -Toplumcu Gerçekçi Türk Romanında Mekan (1940-1980)

Betül

EĞİ -Ferit Edgü'nün Kısa Hikayelerinde Söz Dizimi İncelemesi

SERVET

BOĞA -Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Geniş Zaman İfadesi (Basit Çekim)

Erdem

AKIN -Talip Apaydın'ın Eserlerinde Halkbilimi Unsurları

Gülbahar       UĞUR -Türkçenin Tarihi Sözlükleri

Kasım            CEYLAN -Sabahattin Ali’nin “Portakal, Beyaz Bir Gemi, Katil Osman, Böbrek” Hikayelerinde Kelime Grupları

 

 

 

 

BETÜL YILDIZ
Güncelleme : 09.06.2017 11:09:39