Eğitim Yönetimi

İSMAİL

ASLAN -Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

EMİNE

DOĞAN -Okullarda İnformal İletişimin Kullanılma Biçim ve Düzeyine Yönelik Yönetici ve Öğretmen Görüşleri

Mehmet Sabır

ÇEVİK -Örgüt Kültürünün Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi

LEYLA

UÇAR -Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Türleri ve Örgütsel Depresyon : Bir İlişkisel Tarama Modeli

ADEM

UÇAR -Yöneticilerin Kayırmacı Tutum ve Davranışlarının Örgütsel Muhalefet Üzerindeki Etkisi

  SURİYE             TAN - Örgütsel Sağlığın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi

 

BETÜL YILDIZ
Güncelleme : 09.06.2017 10:53:41