Eğitim Yönetimi

İdil DAYANAN UĞUR- Öğretmenlerin Algılarına Göre Yöneticilerin Güç Kaynakları ile Çatışma Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Naman BAKAÇ- Yönetimde Yeni Bir Paradigma Olan Farklılıkların Yönetimine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Murat BUĞDAY- İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Etik Liderlik Anlayışları ile Örgüt Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki (Siirt Örneği)

Mahmut Onur GEZEN- Örgütlerde Pozitif Psikolojik Sermaye ve Bilgi Uçurma Davranışı Arasındaki İlişki

Sabri ANIK- Öğretmenlerin Pozitif Sermaye Algılarının Problem Çözme Becerisine Etkisi

Eda ÇELEPÇIKAY- Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Algıları ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Barış ERPALABIYIK- Üniversite Öğrencilerinin Gençlik Liderlik Davranışları ile Benlik Saygıları ve Özgüvenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Abdullah ADMIŞ- Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Motivasyonu ve Profesyonelliği Arasındaki İlişkilerin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi 

 





BETÜL YILDIZ
Güncelleme : 29.06.2017 11:19:13