Eğitim Programları Ve Öğretimi

Bahar BAKIR- Ortaokul 7. Sınıf Matematik Dersinde Kuantum Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Biliş Ötesi Stratejilerine ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Ebumüslüm AKSOY- İlkokullarda Değerler Eğitiminde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Zahir ERZEN- Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Toplumdaki Saygınlığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Elham ÖZDEMİR- İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Allosterik Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine ve Biliş Ötesi Farkındalıklarına Etkisi

Ayşe YILMAZ- PPP Yönteminin İlkokul 4. Sıınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersine İlişkin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürenleri Üzerindeki Etkisi

Şengül YAVUZ- Lise 10. Sınıf İngilizce Dersinde Otantik Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Ekrem EPÇAÇAN- Dönüşümsel Öğrenme Kuramının 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerine ve Biliş Ötesi Farkındalıklarına Etkisi

Remziye AYDOĞAN- Öğretmenlerin Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

İbrahim YÜKSEL- Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Platformlarındaki Tartışmaların Dönüşümsel Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi

Abdulaziz ÇELİK-6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri ile Genel Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Adnan İdris EKİN- Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Muhittin ONURLU-Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi : Siirt Örneği  

Hatice Melike BABAOĞLU-5. Sınıf İngilizce Dersinde Allosterik Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

Abdurrahman KOYUNCU-10. Sınıf İngilizce Dersinde Kuantum Öğrenme Tekniklerinin Öğrencilerin Dört Temel Dil Becerilerine Etkisi

Burhan ÜZÜM- Basamaklı Öğretim Programının 9. Sınıf İngilizce Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Stillerine ve Akademik Başarılarına Etkisi  

Çağlar YILDIZ-7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler "Yaşayan Demokrasi Ünitesinde" Yer Alan Kavramları Öğrenme Düzeyleri ile Demokratik Değerlere İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dündar AKTAŞ- Alternatif Bir Öğretim Modeli Olarak Birebir Programlama Modeline İlişkin Öğretmen Görüşleri

Suna DENİZ- Ebeveyn Tutumlarının Okul Öncesi Çocuklarının Değer Düzeylerine Etkisi

Hasan PESEN-Destek Eğitim Odalarında Görev Yapan Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi : Siirt İli Örneği


BETÜL YILDIZ
Güncelleme : 29.06.2017 11:42:56