Bölgesel Kalkınma İktisadı

ŞAHİN

AY  -Futbol Endüstrisi İle Bölgesel Kalkınmanın Sağlanması-Siirt İli Örneği.

HÜSEYİN

YILMAZ -Siirt İlinin Demografik Yapısının Türkiye İle Karşılaştırılması ve Bölgesel Kalkınma Açısından Yorumlanması

Neşe ÖZEL KOCA  - Kayıt Dışı Ekonomi: Siirt Örneği(Tefecilik)

FATMA

ARSLAN -Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimcililiği : Bitlis Örneği

SİBEL

CANAN -Yoksulluk ve Göç İlişkisi : Yüksekova Örneği

EMRULLAH

DİLMAÇ -Siirt Üniversitesinin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü 

BETÜL YILDIZ
Güncelleme : 09.06.2017 10:45:52